Oracle 24 giờ – PHẦN 3: Tạo và khởi động DATABASE

11
39Oracle Database 12c
———————————
[ORAVN.COM] HỌC TRONG 24 GIỜ.
———————————

Nội dung bao gồm:

1. Download và cài đặt Oracle Database software.
2. Tạo và khởi động LISTENER
3. Tạo và khởi động DATABASE
4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị.
5. SQL Developer: kết nối vào user thường.

Đừng quên theo dõi tại:
– Diễn đàn ORAVN:
– Facebook:

DBCA, Create Database, Oracle Database 12c, Tạo Database non-pluggable, hoc oracle, moi hoc oracle, oracle viet nam, pl/sql, oracle sql, giao trinh oracle, csdl oracle, bai tap oracle, học oracle ở đâu, tài liệu oracle, giáo trình oracle, oracle tutorial, sql tutortial, free oracle online, oracle 12c, practice admin 1, labs admin 1, sql database, oracle database, oracle developer, mysql database, oca, ocp, oracle material, sqlplus, sql developer

Xem Thêm Bài Viết Mẹo Vặt Khác: https://chicalibresupcrossing.com/meo-vat

Nguồn: https://chicalibresupcrossing.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here